Poštovani,

Hrvatsko parodontološko društvo HLZ-a organizira Kongres „6. Hrvatski parodontološki dani 2017“ s međunarodnim sudjelovanjem koji će se održati od 04. do 06. svibnja 2017. u Solarisu u Šibeniku.

Popularizacija parodontologije naš je prvenstveni cilj na kojem radimo tijekom više od sedamanaest godina postojanja društva. S druge strane program specijalizacije iz parodontologije na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu formirao je ekipu mladih i perspektivnih parodontologa koji su baza za daljnje akcije društva. Međunarodni ugled koji smo u međuvremenu stekli s jedne strane imponira, ali s druge strane potiče na još predaniji rad u promociji parodontologije.

Potaknuti velikim uspjehom i iskustvom iz proteklih pet skupova, na kojima je sudjelovalo više od 1200 stomatologa, koji se sad već tradicionalno održavaju svake druge godine i ovog puta smo se odlučili uči u organizaciju s još većim entuzijazmom. Mišljenja smo da je održavanje svake druge godine dovoljan vremenski period da informiramo o novostima u parodontologiji, ali i potvrdimo provjerene smjernice u našoj struci.

U potpuno novoizgrađenom kongresnom centru kompleksa Solaris, koji će moći primiti više od 1000 ljudi, održat će se do sada najveći i potpuno koncepcijski novi kongres Hrvatskog parodontološkog društva.

Po prvi put uživo će se prenositi predkongresne operacije na platnima u dvoranama s mogućnošću izravne komunikacije s operaterom. Naglasak tema će biti u vezi najnovijih tehnologija u liječenju parodontnih bolesti i primjene digitalne tehnologije u implantologiji. Poseban osvrt će biti na primjenu optičkih pomagala, mikroskopa u stomatologiji, gdje će se održati predavanje u kojem će istovremeno dva predavača, svaki sa svog aspekta govoriti o slučaju što će biti po prvi put u Hrvatskoj biti popraćeno 3D filmovima pojedinih postupaka. Kongres će biti popraćen najnovijom digitalnom tehnologijom koja će nas istaknuti i podići ljestvicu u organizaciji i održavanju ovakvih vrsta skupova. Od predavača se zahtjeva da svoja predavanja poprate i video dokumentacijom. Novi pristup sa interaktivnim odnosom prema predavačima će omogućiti efikasniji i inovativniji način učenja i usavršavanja. Kako su parodontološki kongresi postali najveći specijalistički kongresi na svijetu tako vjerujemo da će i ovi 6-i hrvatski parodontološki dani biti najposjećeniji kongres u 2017 godini.

Kao i svaki put do sada vrhunski predavači i eminentni domaći i međunarodni stručnjaci i ovaj put će osigurati najvišu razinu predavanja i zanimljivih tema. Osmišljen je posebno bogat društveni program kako bi kongres protekao u ugodnoj atmosferi međusobnog druženja.

Nadamo se da ćete nam se kao i svih prijašnjih godina pridružiti i ove godine u velikom broju, te se veselimo zajedničkoj suradnji i druženju.

Prof. dr. sc. Darije Plančak
Predsjednik Hrvatskog parodontološkog društva, HLZ-a