Kotizacija

  • Sudionici / članovi HPD-a / PREDAVANJA 1.300,00 kn
  • Sudionici / članovi HPD-a / RADIONICE I PREDAVANJA 1.700,00 kn
  • Sudionici / nečlanovi HPD-a / PREDAVANJA 1.500,00 kn
  • Sudionici / nečlanovi HPD-a / RADIONICE I PREDAVANJA 1.900,00 kn
  • Sudionici / Dodiplomski studenti 350,00 kn
  • Izlagačka kotizacija 625,00 kn