Predavanja Otvori / zatvori sve

PETAK 5. svibanj 2017. Predavanja

14:30 - 15:15
Predavač: Prof.dr.sc. Darije Plančak (Zagreb)

Sve je više dokaza koji govore u prilog povezanosti kroničnih upalnih bolesti čovjeka s oportunističkim infekcijama u parodontologiji. Parodontitis predstavlja veliku infektivnu opasnost za cijeli organizam jer otpuštajući mikroorganizme, njihove produkte te medijatore upale u krvotok može djelovati na udaljene organe i tkiva. Navedena činjenica smanjila je granice između medicine i stomatologije te je promjenom razmišljanja došlo do razvoja potpuno novog područja u parodontologiji koje je nazvano „parodontna medicina“. Tijekom prošlog desetljeća sve veći broj znanstvenih činjenica upućuje na snažnu povezanost parodontnih bolesti i sistemnih stanja i bolesti kao što su: ateroskleroza, kardiovaskularne i cerebrovaskularne bolesti, prijevremeni porođaj, dijabetes i plućne bolesti. Najviše istraživanja bilo je usmjereno na povezanost između parodontitisa i ateroskleroze. Parodontitis trudnica može povećati rizik za prijevremeno rođenje i smanjenu porođajnu težinu djeteta. Uloga dijabetesa kao faktora rizika za parodontitis istražena je ranije, ali određen broj studija ukazuje da možda postoji i dvosmjerni odnos, u skladu s koncepcijom da infekcija može doprinijeti oslabljenoj metaboličkoj kontroli dijabetesa. Rezultati mnogobrojnih studija i razvoj parodontne medicine doveli su do plodonosne suradnje s kolegama u medicini i otkrili mnoga nova saznanja koja potvrđuju da je usna šupljina integralni dio ljudskog tijela te da sistemsko zdravlje mora uključivati oralno i parodontno zdravlje.

15:15 - 16:00
Predavač: Dr. Tiernan O’Brien (Dublin, Irska)

Ova klinički orijentirana prezentacija obuhvatit će temelje planiranja terapije, od dijagnostike do konačne protetske opskrbe, kod pacijenata s umjerenim i uznapredovalim parodontitisom. Pregledno će se prikazati čimbenici uključeni u proces odlučivanja te uloga stomatološkog tima i pacijenta u navedenom. Predložit će se sustav identifikacije zubi koji se mogu smatrati pouzdanima za dugoročni uspjeh protetske terapije u uvjetima u kojima je određivanje točne prognoze otežano. Prikazat će se važnost implantata za protetsku opskrbu i za očuvanje parodontološki oboljelih zubi. Svi koncepti će biti potkrijepljeni kliničkim slučajevima klinike u Galwayu.

16:00 - 16:45
Predavač: Prof.dr.sc. Filippo Graziani (Pisa, Italija)

Na predavanju će se predstaviti modaliteti parodontne kirurgije koji nam danas stoje na raspolaganju, kao i indikacije za pojedine zahvate. Pregledno će se opisati kako konzervativne kirurške zahvate provoditi minimalno invazivno, čime se značajno utječe na proces cijeljenja i dugoročni klinički rezultat. Predavanje će kombinirati evidencebased osnove kirurških zahvata i prikazati brojne slučajeve iz osobne kazuistike predavača.

17:30 - 18:15
Predavač: Dr.sc. Damir Jelušić (Opatija)

Estetska zona i mostovi na implantatima često su se smatrali nespojivim. Obično su to situacije nedostatka frontalnih gornjih zubi, najčešće sjekutića. Priroda samih zubi, veličina korjenova, resorpcija kosti i mekih tkiva znatno otežavaju harmoniju estetike i funkcije. Ključni faktor, sasvim sigurno je linija osmjeha, koja u startu definira složenost rehabilitacije, a nakon toga čitav niz drugih faktora; širina i visina koštanog grebena, stanje mekih tkiva, periapikalne lezije, vestibularne dehiscijencije, pozicija marginalne gingive na susjednim zubima i dr. Nadalje, koji koncept postave implantata odabrati, kakav oblik nadogradnji, cementirati ili šarafiti finalne restauracije, kako oblikovati greben; sve su to pitanja na koje treba odgovoriti prilikom planiranja terapije. Postava implantata znatno je drugačija u slučaju vijčanih restauracija, u odnosu na cementirane, oblikovanju grebenu drugačije se pristupa ovisno o vrsti restauracije i poziciji implantata. Dakle, dilema ima mnogo, opcija još više, a pacijenti očekuju rezultat koji će im omogućiti nesmetanu funkciju i estetiku. Kroz ovo predavanje biti će prikazani različiti pristupi u rješavanju ovakvih situacija sa svim svojim prednostima i nedostacima. Zaključno, preecizna dijagnostika i strategija rehabilitacije te strogo vođeno upravljanje rehabilitacijom sa kirurškog, protetskog i laboratorijskog aspekta ključ su uspjeha višečlanih implanto-protetskih rehabilitacija u estetskoj zoni. Vijčane suprastrukture omogućuju veću fleksibilnost prilikom realizacije i jamče bolji estetski rezultat.

18:15 - 19:00
Predavač: Doc.dr.sc. Darko Božić (Zagreb)
Predavač: Prof.dr.sc. Marko Jakovac (Zagreb)

U novije vrijeme estetika zauzima sve veću ulogu u dentalnoj medicini. Zahtjevi pacijenata su sve veći, ali i sama struka traži od kliničara sve kompleksnije zahvate u vidu minimalnih preparacija ili kirurških intervencija. Iz tog razloga često je potrebno znanje više različitih grana dentalne medicine kako bi se postigao konačan uspjeh. U predavanju će se prikazati kompleksni multidisciplinarni slučaj estetske rehabilitacije pacijenta te će se sve ključne faze terapije potkrijepiti video prikazima

SUBOTA 6. svibanj 2017. Predavanja

09:00 - 09:45
Predavač: Doc.dr.sc. Davor Kuiš (Rijeka)

U predavanju će se diskutirati o kliničkoj važnosti gingivnih recesija i potrebi za njihovom terapijom. Što o tome misle pacijenti, što doktori dentalne medicine, a što specijalisti parodontologije. Za potrebe predavana kreiran je i anketni list te će se na predavanju interpretirati rezultati istoga. Na kraju će se ukratko i predložiti terapijske smjernice za terapiju gingivnih recesija.

09:45 - 10:30
Predavač: Prof.dr.sc. Andrej Aurer (Zagreb)

Parodontne bolesti zahvaćaju oko 50% odrasle populacije razvijenih zemalja, a oko 10% ima težak oblik bolesti koji zahtijeva specijalističko liječenje. One predstavljaju značajan zdravstveni problem i veliko opterećenje za zdravstvene sustave, ne samo zbog gubitka zubi i koštane podloge sa svim posljedicama, nego i zbog sistemske poveznice s nizom kroničnih bolesti poput infarkta miokarda, dijabetesa i moždanog udara. Periimplantitisi predstavljaju isti upalni proces oko implantata. Porast njihove upotrebe za sobom povlači i periimplantatne bolesti. Liječenje parodontnih i periimplantatnih bolesti bazira se na promjeni količine i sastava biofilma koji patogene bakterije stvaraju. Poznato je da neke patogene bakterije mogu izbjeći obranu domaćina, kao i mehaničku terapiju pa stoga antibiotici predstavljaju korisno terapijsko sredstvo. Pravilna primjena antibiotika moguća je jedino uz razumijevanje prirode patogenog biofilma kojeg bakterije stvaraju na površini mekih i tvrdih tkiva. Ovo predavanje će dati pregled suvremenih spoznaja antibiotske primjene u liječenju parodontnih i periimplantatnih bolesti.

10:30 - 11:15
Predavač: Doc.dr.sc. Andreja Carek (Zagreb)

Dentalna estetika i estetika lica može se podijeliti u makro i mikro elemente. U makro estetiku ubrajaju se lice, usne, gingiva te zubi, dok mikroestetiku predstavlja pojedinačni zub te percepcija boje i oblika koji su ugodni. Prihvaćeni dizajn osmijeha i parametri osmijeha olakšavaju rad prilikom estetskih tretmana. Estetika u stomatologiji obuhvaća veliko područje poznato kao – „the esthetic zone“. Analiza osmijeha može se podijeliti na nekoliko područja: estetika lica, dentofacijalna estetika, i dentalna estetika uključujući i makro i mikro elemente. Ispravan način komunikacije i savjetovanje pacijenta s estetskim problemima predstavlja jednu od najbitnijih faza terapije. Terapijski cilj u većini estetskih rehabilitacija definira se uz pomoć dijagnostičkih postupaka. Osnovni estetski kriteriji, analiza lica, fonetska analiza, analiza zubi, gingive te specifična obilježja zuba će biti prikazana.

12:00 - 12:45
Predavač: Doc.dr.sc. Boris Gašpirc (Ljubljana, Slovenija)

Česte posljedice napredovanja parodontne bolesti uključuju pomake, rotaciju i naginjanje zubi koji se suradnjom osobnog stomatologa, specijalista parodontologije i ortodoncije mogu profesionalno i uspješno ispraviti. Pri planiranju interdisciplinarne parodontno-ortodontske terapije potrebno je uzeti u obzir načela i ograničenja pomaka zuba u koštani džep, odnosno reducirani alveolarni greben te ujedno izbjegavati pomicanje zuba kroz kortikalnu kost u vestibularnom smjeru. Posebno poglavlje predavanja predstavljaju ortodontske intruzije, odnosno ekstruzije zubi u svrhu produljivanja kliničkih kruna za protetske ili restaurativne zahvate ili poradi estetske parodontne plastične kirurgije. Ortodontskim liječenjem mogu se ispraviti nagnuti kutnjaci, kod kojih se žvačne sile nefizološki prenose na kosti i na čijim se mezijalnim stranama zbog teže kontrole plaka pojavljuju vertikalni koštani džepovi. S uspravljanjem nagnutih kutnjaka riskiramo izloženost račvišta korjenova. Patološki položaj zuba može biti uzrok prematurnih kontakata i posljedično okluzijske traume. Regenerativni postupci liječenja koštanih defekata mogu se kombinirati s ortodontskim pomicanjem zuba, odnosno ortodontski se pomaci mogu iskoristiti za augmentaciju alveolarnog grebena prije implantološke opskrbe pacijenta.

12:45 - 13:30
Predavač: Prof.dr.sc. Adrian Kašaj (Mainz, Njemačka)

Tijekom posljednjih nekoliko desetljeća, sve je više doktora dentalne medicine počelo primjenjivati dentalne implantate koji se često smatraju terapijom izbora za zube koji nedostaju. Međutim, postoji rastući trend postavljanja dentalnih implantata umjesto kompromitiranih zubi jer postoji vjerovanje da su jednako dobri kao i prirodni zubi. Proces odlučivanja o tome je li zub moguće očuvati ili ne pod utjecajem je brojnih čimbenika povezanih sa zubom, pacijentom i terapijom. Predavanje će biti usredotočeno na postupak donošenja odluke o očuvanju zuba parodontološkom terapijom u odnosu na ekstrakciju i postavljanje implantata. U kontekstu navedenog, pregledno će se prikazati procjena rizika i stopa preživljavanja nakon terapije parodontno kompromitiranih zubi, te će se isto usporediti s dentalnim implantatima. Osim toga, kritički će se raspraviti klinički relevantni kriteriji u procesu donošenja odluke o očuvanju ili ekstrakciji parodontno kompromitiranih zubi.

13:30 - 14:15
Predavač: Prof.dr.sc. Lior Shapira (Jeruzalem, Izrael)

Prije nekoliko desetljeća dr. Branemark razvio je koncept oseointegracije i započeo veliku promjenu u dentalnoj medicini. Od tada je dentalna implantologija od invazivne, skupe, vremenski zahtjevne i djelomično predvidljive procedure postala minimalno invazivna, učinkovita, predvidljiva i prihvaćena u praksi. Posljednjeg desetljeća se tehnologija u sferi telekomunikacija, radiologije i slikovnog prikaza razvijala i simultano integrirala velikom brzinom čime je izmijenjeno lice tradicionalne dentalne medicine. Zahvaljujući internetu, skraćene su udaljenosti i vrijeme što se je odrazilo na postupak dijagnostike i terapijskih mogućnosti. Dogodila se evolucija dizajna implantata, te kirurških i protetskih koncepata temeljenih na „evidence-based“ pristupu. Digitalna revolucija obuhvatila je i evoluciju implantata, u smislu postavljanja implantata, protetske opskrbe i rekonstrukcije kosti. Predavanje će nas provesti kroz labirint suvremene dentalne implantologije koristeći znanje, iskustvo i imaginaciju. „Nikada ne razmišljam o budućnosti. Ona dođe dovoljno brzo.“ (Albert Einstein)