Prijava sažetaka

 

Molimo Vas pridržavajte se sljedećih uputa:

+ Sažetak mora biti napisan na hrvatskom i engleskom jeziku.
+ Ne smije sadržavati više od 250 riječi.
+ Sva polja su obavezna.

Sažeci će biti objavljeni u tiskanom i elektroničkom obliku u časopisa Acta stomatologica Croatica u 2017. godini.

Rok prijave sažetaka je 20.04.2017. godine.

Sažetak možete prijaviti kao Oralnu prezentaciju ili kao Poster. Izabrane oralne prezentacije trajati će 10 minuta.

Znanstveni odbor će u roku od 7 dana nakon roka za prijavu sažetaka poslati obavijest autorima da li su sažetci prihvaćeni i u kojem obliku.

* obavezna polja

Osobne informacije
Co-AutoriCo-Autor #1Co-Autor #2Co-Autor #3Co-Autor #4Co-Autor #5Sažetak
Pošaljite sažetak