Live operacije i radionice Otvori / zatvori sve

ČETVRTAK 4. svibanj 2017. (15.00 - 19.00) Predkongresne live operacije

Operacija 1

Ugradnja Osstem implantata s istovremenom horizontalnom augmentacijom pomoću smartbuildera (titanskog mesha) - prijenos live operacije na veliki ekran u kongresnom centru

Voditelj: Doc.dr.sc. Darko Božić
Operacija 2

Regenerativna terapija periimplantitisa pomoću PRGF-a - prijenos live operacije na veliki ekran u kongresnom centru

Voditelj: Doc.dr.sc. Darko Božić

PETAK 5. svibanj 2017. (09.00 - 12.00) Predkongresne radionice

Radionica 1
Voditelj: Dr.sc. Domagoj Vražić

Teme radionice

 • mekotkivni diodni laser
 • usporedba lasera i standardnih kirurških tehnika
 • „mali” kirurški zahvati u parodontologiji
 • mekotkivno produljenje kliničke krune i gingivektomija
 • indikacije za primjenu lasera, prednosti i nedostaci
 • praktičan rad na životinjskom modelu s diodnim laserom za meka tkiva (Ultradent Gemini® 810 + 980 dual-wavelength diode laser)
Radionica 2
Voditelj: Dr.sc. Damir Jelušić

Teme radionice

 • metode i tehnike regeneracije kosti u lateralnoj maksili
 • klinički primjeri i suvremena 3D CBCT dijagnostika
 • podizanje dna sinusa, transalveolarni pristup
 • imedijatna implantacija i implantati širokih promjera
 • kombinacije tehnika regeneracije kosti i implantacije
 • praktičan rad na životinjskom modelu
Radionica 3
Voditelj: Prof.dr.sc. Darije Plančak

Teme radionice

 • ciljevi inicijalne parodontološke terapije
 • kada provoditi inicijalnu terapiju
 • pregled instrumenta za provođenje inicijalne terapije, od kirete do lasera
 • kako pravilno instrumentirati korijensku površinu, pozicioniranje i angulacija instrumenata
 • evaluacija rezultata inicijalne terapije
 • praktičan rad na modelu čeljusti (Gracey kirete)
Radionica 4
Voditelj: Dr. Zdenko Antonović

Teme radionice Pogledajte video

 • priprema grebena pomoću Osstem ESSET seta instrumenata
 • tehnika postavljanja distalnih implantata zakošenih pod 30° uz pomoć ANTA vodilice
 • paralelizacija i pozicioniranje implantata pomoću Parallel guide seta instrumenata i ANTA vodilice
 • praktičan rad na bezubom modelu čeljusti
Radionica 5
Voditelj: Dr. Marija Roguljić

Teme radionice

 • vođena regeneracija kosti koštanim nadomjesnim materijalima i resorbirajućim membranama
 • indikacije za augmentaciju koštanog tkiva
 • priprema kirurškog režnja, mikrokiruške tehnike šivanja
 • upotreba biomaterijala za augmentaciju postekstrakcijske alveole i bezubog alveolarnog grebena
 • praktičan rad na životinjskom modelu
Radionica 6
Voditelj: Doc.dr.sc. Jelena Prpić

Teme radionice

 • regenerativni kirurški zahvati u parodontologiji
 • „stari” i „novi” regenerativni materijali
 • tehnike odizanja režnja, stabilizacija koaguluma i materijala
 • dezinfekcija korijenske površine
 • zatvaranje kirurške rane
 • primjena hijaluronske kiseline
 • praktičan rad na životinjskom modelu